مساجد در ترویج فرهنگ صلح و سازش در سطح جامعه نقش موثری دارند

سید حجت الله موسوی قوام مدیر نمایندگی ستاد دیه استان در پنجمین جلسه صلح و سازش زندانیان جرائم غیر عمد زندان مرکزی کرمان که در مسجد امام سجاد بلوار قدس برگزار شد گفت : یکی  مکان هایی می تواند نقش موثری در ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه داشته باشد مساجد است .

موسوی قوام گفت :مساجد در واقع از صدر اسلام وجود داشته اند که تمامی مسائل روز یک جامعه اسلامی در آن مطرح می شده چه این مسائل بصورت شخصی بوده و چه مربوط به افراد یک جامعه .

وی بیان داشت : هدف از برگزاری جلسات صلح و سازش در مساجد شهر کرمان پادرمیانی و صلح و سازش دادن بین طرفین دعوا توسط امام جماعت ، اعضاء هیات امناء مساجد و ریشفیدان می باشد حال در در زمینه پرونده محکومین به پرداخت بدهی مالی و چه محکومین به پرداخت مهریه و نفقه . همچنین تلاش می شود تا در پرونده محکومین به مهریه تا جایی که امکان دارد از یک طلاق در جامعه جلوگیری شود و با آشتی دادن طرفین یک زندگی از هم پاشیده نشود .

در ادامه رمضان امیری مدیر کل اداره زندانها و نائب رئیس هیات امناء ستاد دیه استان گفت : هر کس در زمان قدرت داشتن گذشت نماید و بنده را برای رضای خداوند ببخشد حال چه در خصوص بدهی و ادای قرضی باشد و چه در خصوص انجام کاری در روز قیامت مزد آن با خداوند است . زیرا هرآن چه را که فرد بخاطر رضای خداوند از آن می گذرد پروردگار چندین برابر آن را به فرد گذشت کننده می دهد.

 در این جلسه از تعداد 16 نفر از شکات پرونده محکومین جرائم غیر عمد دعوت بعمل آمده که کل مبلغ بدهی آنان بیش از 57میلیارد و 721 میلیون ریال بوده  که با تلاش و همکاری اعضاء هیات امناء این مسجد و تعدادی از مشاورین حوزه خانواده بیش از 35 میلیاردو 529 میلیون ریال از شکات تخفیف و رضایت اخذ گردید .