نشست صمیمی مدیر عامل ستاد دیه شعبه استان با محکومین جرائم غیر عمد زندان شهرستان جیرفت

سید حجت الله موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه شعبه استان با محکومین جرائم غیر عمد زندان جیرفت دیدار نمود .

در این جلسه آخرین وضعیت تعداد 25 نفر مددجویان جرائم غیر عمد زندان شهرستان جیرفت با حضور معاون زندان ، مددکار و نماینده ستاد دیه مورد بررسی قرار گرفت .

شایان ذکر است از تعداد 25 نفر مددجوی واجد الشرایط جرائم غیر عمد که در زندان جیرفت تحمل حبس می کنند تعداد 4 نفر بدهکار دیه و تعداد 21 نفر بدهکار مالی می باشند.