هدف ستاد دیه کاهش جمعیت کیفری زندانهاست

یدالله موحد رئیس کل دادگستری در نشست هیات مدیره ستاد دیه گفت : هدف ستاد دیه در سرتاسر کشور کاهش جمعیت کیفری زندانهاست.

موحد افزود: برنامه ستاد دیه این است کمتر از منابع دولتی استفاده نماید با توجه به اینکه ستاد دیه اجازه فعالیت های تجاری و درآمدی را ندارد باز هم از منابع دولتی کمتر استفاده می نماید بنابراین ستاد دیه برای دسترسی به اهداف خود اقداماتی از جمله جلب کمک خیران را در دستور کار دارد و ستاد دیه استان کرمان توانسته در این زمینه خیرانی را جهت کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد جذب کند.خیرانی که هیچ چشم داشتی نداشته و فقط رضای خداوند را درنظر گرفته اند.

موحد اضافه کرد:ستاد دیه در یک چرخه و همکاری سه جانبه که یک طرف آن زیان دیده می باشد وارد مذاکره می شود تا بدون مجازات حبس مشکل را برطرف نماید.

 رئیس هیات مدیره ستاد دیه شعبه استان بیان داشت : فرهنگ عمومی باید به سمتی رود که از مجارات هایی جایگزین حبس استفاده گرددکه در این مورد باید قوانین بصورت ویژه ای اصلاح گردد.
موحد خاطرنشان کرد: بعد از تصویب قانون دادرسی جدید تاکنون 400 نفر از آمار زندانیان مرکز استان کرمان (زندان مرکزی )کاسته شده است.و این جای امیدواری و خوشحالی دارد که این آمار باعث کاهش جمعیت کیفری زندان شده است.

وی بیان داشت: اصلاح قانون بیمه اجباری نیز توانسته است، آمار زندانیان جرایم غیرعمدی را کاهش دهد.یکی از نهادهایی که به شدت پیگیر قانون بیمه شخص ثالث بود ستاد دیه می باشد .

رئیس هیات مدیره ستاد دیه استان در ادامه گفت :فردا دفتر صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در قبال شخص ثالث نمایندگی جنوب شرق کشور در کرمان افتتاح می گرددکه استانهای کرمان ، سیستان و بلوچستان وهرمزگان را با مرکزیت کرمان تحت پوشش قرار میدهد منبع مراجع کنندگان استان های مذکور برای سهولت کار خود به این نمایندگی مراجعه می نمایند.

 موحد در پایان گفت : رسانه های جمعی اهم از رسانه های مکتوب ، شنیداری و دیداری باید در حوزه فرهنگ سازی ستاد دیه را همراهی نمایندستاد دیه در حوزه فرهنگ سازی باید به سمتی برود که دیگر در زندانهای کشور زندانی به جرم پرداخت بدهی مالی نداشته باشیم.