تعهد 1 میلیاردو 320 میلیون ریالی بانک های استان در جشن گلریزان

در سومین شب از برگزاری جشن گلریزان شهر کرمان که با حضور پرسنل بانک های استان  برگزارو مبلغ 1 میلیاردو 320میلیون ریال توسط بانک های در جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد تعهد گردید.

مهدی میری جهرمی دبیر شورای بانک های استان در این مراسم گفت : کمک به نیازمندان و توجه به اقشار ضعیف و نیازمند از گذشته های دور در فرهنگ ایرانی ، اسلامی ما بود

وی گفت : دستگیری از مستمندان و انفاق به نیازمندان از زیباترین خصلت های نیکوی مؤمنان است همان گونه که خداوند در قرآن کریم  می فرماید  کسانی که اموال خود را درراه خدا انفاق می کنند، همانند بذری هستند که هفت خوشه برویاندکه در هر خوشه، یک صد دانه باشد و خداوند آن را برای هر کس بخواهد و شایسته باشد، دو یا چند برابر می کند پس کسی که انفاق می نماید و به دیگران کمک می کند مال و اموالش کم نمی شود  خداوند به او چندین برابر ثروت و اموال  عطا می نماید.

در ادامه آقای امیر مدیر کل اداره زندانهای استان بیان داشت : در حال حاضر تعداد 314 مددجوی جرائم غیر عمد در سطح زندانهای استان تحمل حبس می نمایند که این تعداد 4 درصد آمار کل زندانیان استان می باشد که نسبت به آمار موجود زندانیان می توان گفت یک رقم بالایی است  امیداواریم در این ماه خیرین و نیکوکاران با کمک هایی که به زندانیان جرائم غیر عمد می نمایند این آمار کاهش یابد و دیگر زندانی جرائم غیر عمد در سطح زندانهیا استان نداشته باشیم .

در پایان این مراسم پرسنل بانک ها مبلغ 1 میلیاردو 320میلیون ریال را در زمینه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد تعهد نمودند.