رشد 10 درصدی آزادی زندانیان جرائم غیر عمد نسبت به مدت مشابه سال قبل

سید حجت الله موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه استان گفت : در 7 ماهه نخست سال جاری آزادی زندانیان جرائم غیر عمد استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد داشته است .

وی گفت در 7 ماهه نخست سال 94 تعداد 75 زندانی جرائم غیر عمد از سطح

زندانهای استان آزاد شدند که نسبت به مدت مشابه در سال جاری تعداد 85  زندانی با پرداخت بیش از مبلغ 24 میلیاردو 603 میلیون ریال از سطح زندانهای استان آزاد شدند.

مدیرعامل ستاد دیه استان بیان داشت: از تعداد کل زندانیان آزاد شده در 7 ماهه نخست سال جاری تعداد 56 نفر با پرداخت مبلغ 5 میلیاردو 139 میلیون ریال از محل کمک های مردمی و خیرین ، تعداد 4 نفر با پرداخت مبلغ 3میلیاردو 636میلیون ریال از محل کمک های ستاد دیه کشور، تعداد 2 نفر با پرداخت 1میلیاردو 100 میلیون ریال از محل اعتبارات قرض الحسنه دولتی بصورت وام ، تعداد 14 نفر از محل کمک های صندوق تامین خسارتهای بدنی با پرداخت مبلغ 14 میلیاردو 728 میلیون ریال و تعداد 7 نفر بدون پرداخت هیچ گونه وجهی از زندان آزاد شدند.

موسوی قوام گفت : با برنامه ریزی های صورت گرفته و حمایت اعضاء هیات امناء وعزم جدی ستاد دیه استان شاهد آزادی حداکثری زندانیان جرائم غیر عمد در ماه های پایانی سال خواهیم بود انشالله با روندی که ستاد دیه در پیش گرفته شاهد آزادی تعداد بیشتری از زندانیان جرائم غیر عمد هستیم.

مدیر عامل ستاد دیه یادآور شد با توجه به اینکه ستاد دیه یک نهاد مردمی می باشد باید فرهنگ کمک کردن به همنوع و نیکوکاری توسعه یابد در واقع می توان گفت یکی از اهداف ستاد دیه توسعه فرهنگ نیکوکاری است.خیرین و نیکوکاران  بازوی توانمند ستاد دیه در زمینه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد می باشند.

وی در پایان بیان داشت :با کمک  خیرین و نیکوکاران در سال گذشته تعداد 93 مددجوی جرائم غیر عمد استان با پرداخت بیش 7 میلیارد ریال از سوی آنان از زندان آزاد شدند.