آزادی 126 زندانی جرائم غیر عمد توسط ستاد دیه استان

عکسمدیر عامل ستاد دیه استان در آئین برگزاری جشن گلریزان مر کز استان که در صدا و سیمای مرکز کرمان برگزار گردیداز آزادی 126 زندانی جرائم غیر عمد با پرداخت مبلغ 41/353/500/000 ریال خبر داد.

سید حجت الله موسوی قوام گفت : این گلریزان اولین جشن گلریزان درسطح استان در سال جاری می باشد که با همکاری صدا و سیمای مرکز کرمان بصورت پخش زنده از شبکه استانی ، برگزار گردید.

وی در ادامه گفت : از این تعداد 126 زندانی آزاد شده 8 نفر با پرداخت مبلغ 407/000/000 ریال کمک خیرین

تعداد 72 نفر با پرداخت مبلغ 20/802/500/000 ریال کمک ستاد دیه کشور

تعداد 31 نفر با پرداخت مبلغ 18/576/000/000 ریال توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی

تعداد 8 نفر با پرداخت مبلغ 1/567/000/000 ریال اعتبارات قرض الحسنه دولتی و تعداد 7 نفر بدون پرداخت هیچ گونه وجهی از زندان آزاد گردیده اند.