کمک 150 میلیون ریالی خیرین در همایش پیاده روی خانوادگی بخش شهداد کرمان

 ورزشکاران  و مردم نیکوکار بخش شهداد کرمان در همایش پیاده روی خانوادگی روز جمعه مورخه 95/10/17 که به همت فدراسیون ورزش های همگانی کشوردر شهدادبرگزار شد مبلغ 150 میلیون ریال را جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد کمک کردند. 

در همین راستا مدیر عامل ستاد دیه استان گفت : بخش شهداد کرمان دارای توانمندی ها وپتانسیل بالایی می باشد که یکی از اقدامات ارزشمند مردم خونگرم و باصفای این خطه کویر نشین کمک به زندانیان جرائم غیر عمد بوده است.  امروز این مردم نشان دادند کمک به هم نوع خود آن هم آزادی یک بنده اززندان حد مرز نمی شناسد.

موسوی قوام گفت : یکی از مهمترین اهداف ستاد دیه پیشگیری از وقوع جرم در جرائم غیر عمد می باشد آن هم نیاز به یک  همت والایی توسط خود هموطنان و بعد از آن ارگانها ، موسسات و ادارت اعم از دولتی و خصوصی دارد.هموطنان عزیز با قانون مدار بودن (رعایت قوانین جامعه)می توانند حافظ جان و مال خود باشند.

وی در پایان گفت : در حال حاضر تعداد 210 مددجوی جرائم غیر عمد در سطح زندانهای استان تحمل حبس می نمایند که برای آزادی آنان بیش از مبلغ 80 میلیارد ریال نیاز است.