156 مددجوی جرایم غیرعمد واجد شرایط کمک در زندان های کرمان حضور دارند

سید حجت الله موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه استان گفت : هم اکنون تعداد 156 مددجوی جرائم غیر عمد واجد شرایط کمک در زندانهای استان کرمان حضور دارند.

موسوی قوامˈ روز شنبه در دومین جلسه هیات مدیره ستاد دیه استان کرمان در سال جاری افزود: از این تعداد، 23 نفر دیه بدهکار، 60 نفر بدهکار مالی، 66 نفر بدهکار مهریه و هفت نفر بدهکار نفقه هستند.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع مددجویان جرایم غیرعمد حاضر در زندان های استان کرمان، چهار نفر ورودی سال 91، 101 نفر ورودی سال گذشته و 51 نفر ورودی امسال هستند.

موسوی قوام تاکید کرد: تعداد مددجویان جرایم غیر عمد بدهکار دیه، ناچیز است اما در حوزه مهریه، باید فکر اساسی شود زیرا در برخی شهرستان ها هر روز یک نفر به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه وارد زندان می شود.

وی بر حمایت از ستادهای دیه در کشور برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز و افزایش دوره های برگزاری گردهمایی مسوولان ستادی ستاد دیه، تاکید کرد.

وی با اشاره به شکل گیری ستاد دیه استان کرمان در اردیبهشت ماه سال 80، بیان کرد: از ابتدای فعالیت ستاد دیه کرمان تاکنون 77 جلسه هیات مدیره با 410 مصوبه در این ستاد انجام شده است.

مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان گفت: در این مدت همچنین 149 کمیسیون تشخیص وام تشکیل و پرونده یک هزار و 778 مددجویان جرایم غیر عمد مطرح شده که در نهایت دو هزار و 21 نفر از زندان های استان کرمان آزاد شده اند.

وی خاطرنشان کرد: استان کرمان از استان های برتر کشور در زمینه مذاکره با شاکیان است که در مدت زمان فعالیت ستاد دیه در این استان با 517 نفر صحبت شده که در نهایت 757 میلیارد ریال اخذ رضایت شاکی و تخفیف بدهی حاصل شده است.

وی یادآور شد: تاکنون 61 جشن گلریزان در سطح استان کرمان برگزار شده که در مجموع بیش از 38 میلیارد و 603 میلیون ریال تعهد شده و بیش از 31 میلیارد و 724 میلیون ریال تاکنون وصول شده است.

وی برگزاری گردهمایی فصلی، نشست فصلی با محکومان جرایم غیرعمد، تهیه و تنظیم عملکرد پنج ساله ستاد دیه استان کرمان، کلیپ های ستاد دیه، ساخت برنامه هشدار، راه اندازی سایت و برگزاری نشست های خبری را از دیگر فعالیت های ستاد دیه استان کرمان ذکر کرد.