آزادی 167 زندانی جرائم غیر عمداز ابتدای سال 92

سید حجت الله موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه استان در گفت و گو با باشگاه خبر نگاران جوان از آزادی 167 زندانی جرائم غیر عمد با پرداخت مبلغ 47/842/500/000 ریال خبر داد.

وی با بیان اینکه ازاین تعداد 28 نفر با پرداخت مبلغ 1/406/000/000 ریال کمک های مردمی و خیرین ، 79 نفر با پرداخت مبلغ 24/879/500/000 ریال کمکهای ویژه ستاد دیه مرکز ،تعداد 33 نفر با پرداخت مبلغ 18/731/000/000 ریال صندوق تامین خسارتهای بدنی ، تعداد 20 نفر با پرداخت مبلغ 2/826/000/000 ریال اعتبارات قرض الحسنه دولتی و تعداد 7 نفر بدون پرداخت هیچ وجهی از زندان آزاد گشته اند.

وی همچنین در ادامه افزود : واحد مددکاری ستاد دیه استان و نمایندگان ستاد دیه در زندانهای استان طی مذاکره با 142 نفر از شکات مددجویان موفق به اخذ بیش از 255 میلیارد ریال رضایت و تخفیف بدهی گشته اند.

موسوی قوام آمار موجود زندانیان جرائم غیر عمد را 156 نفر اعلام نمود که بیشترین آمار مربوط به مددجویان محکوم به پرداخت مهریه و نفقه می باشد.وی با بیان این موضوع که در روزهای پایانی سال قرار گرفته ایم امیدواریم خیرین و عموم مردم نسبت به این امر خیر و خداپسندانه توجه بیشتری داشته باشندتا تعداد بیشتری از محکومین جرائم غیر عمد اززندان آزاد و به آغوش گرم خانواده های خود بازگردند