زمینه آزادی 18 مددجوی جرائم غیر عمد زندانهای استان فراهم گردید

صبح امروز در جلسه هیات امناء ستاد دیه  که در محل ستاد دیه استان برگزار گردید زمبنه آزادی 18 مددجوی جرائم غیر عمد استان با پرداخت مبلغ 6 میلیاردو 493 میلیون ریال فراهم گردید.

سید حجت الله موسوی قوام مدیر نمایندگی ستاد دیه استان گفت: جلسه هیات امناء امروز به منظور بررسی پرونده تعدادی از مددجویان جرائم غیر عمد استان برگزار گردید که زمینه آزادی 18 نفر از آنان فراهم شد .

وی اظهار داشت : کل مبلغ بدهی این تعداد از مددجویان بیش از 21 میلیاردو 207 میلیون ریال می باشد که مبلغ 2میلیاردو 966 میلیون ریال توسط ستاد دیه کشور ، مبلغ 1میلیاردو 397 میلیون ریال توسط ستاد دیه استان ، مبلغ 2 میلیاردو 130 میلیون ریال از محل اعتبارات قرض الحسنه بانک های عامل تامین گردیده و مابقی مبلغ گذشت شکات و توان پرداخت مددجویان می باشد.

موسوی قوام بیان داشت این تعداداز مددجویان غیر عمد مربوط به زندانهای کرمان ، بافت ، بم ، جیرفت ، کهنوج، رفسنجان و منوجان می باشند که تعداد 11 نفر محکومین بدهکار مالی و 7 نفر محکومین به پرداخت مهریه ونفقه هستند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان در ادامه افزود : از ابتدای سال جاری تا کنون ستاد دیه استان موفق به آزادی تعداد 105 مددجوی جرائم غیر عمد از سطح زندانهای استان گردیده است که نسب به مدت مشابه سال قبل افزایش آزادی داشته ایم .

موسوی افزود: آمار مددجویان غیر عمد استان نسبت به سنوات گذشته افزایش داشته خصوصاً در بحث محکومین به پرداخت مهریه و نفقه و بعد از آن محکومین مالی در حالی که با یک فرهنگ سازی در زمینه محکومین به پرداخت دیه در حوادث رانندگی این آمار پائین آمده بنابراین برای این دو نوع جرم هم نیار به یک فرهنگ سازی و پیشگیری در جامعه می باشد که میتوان این پیشگیری را از کوچکترین بنیان جامعه که خانواده است شروع کرد والدین با نظارت بیشتر در رفتار فرزندان خود می توانند از وقوع یک جرم ناخواسته جلوگیری نمایند.همچنین با جلساتی که با نمایندگان کانون مساجد شهر کرمان و هیات مذهبی داشتم مقرر گردید در بحث فرهنگ سازی در بین اقشار مختلف جامعه در بحث مهریه و نفقه با ستاد دیه همکاری نمایندهمچنین در بحث اخذ رضایت شاکی و آزادی مددجویان غیر عمد هم قول همکاری با ستاد دیه استان توسط کانون مساجد داده شد.

موسوی در پایان گفت : در حال حاضر تعداد 265 مددجوی جرائم غیر عمد در سطح زندانهای استان داریم که برای آزادی آنان حدود 7 میلیارد تومان نیاز است .