زمینه آزادی 18 مددجوی جرائم غیر عمد به مناسب روز های پایانی ماه صفر فراهم گردید.

زمینه آزادی 18 مددجوی جرائم غیر عمد با پرداخت مبلغ 6 میلیاردو 789 ریال به مناسبت روزهای پایانی ماه صفرفراهم گردید.

سید حجت الله موسوی قوام مدیر نمایندگی ستاد دیه استان گفت : کل مبلغ بدهی این تعداد از مددجویان جرائم غیر عمد که به مناسبت دهه پایانی ماه صفر زمینه آزادیشان فراهم گردید بیش از 24 میلیاردو 723 میلیون ریال بوده که با تلاش نمایندگان و مددکاران ستاد دیه در سطح زندانهای استان بیش از16 میلیاردو 723 میلیون ریال از شکات این تعداد از مددجویان رضایت و تخفیف بدهی اخذ گردید که از مابقی مبلغ  باقی مانده آنان مبلغ 559 میلیون ریال توسط ستاد دیه استان ، 1میلیاردو 390 میلیون ریال توسط ستاددیه مرکز ، 2میلیاردو 390 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه بانک های عامل و مبلغ 2میلیاردو 450 میلیون ریال توسط صندوق تامین خسارت های بدنی تامین گردیده است.

وی افزود : از این تعداد 2 نفر محکومین بدهکار دیه در تصادفات ، 9 نفر بدهکار مالی و مابقی محکومین بدهکار مهریه و نفقه هستند که مربوط به زندانهای کرمان ، رفسنجان ، بافت، جیرفت ، بم ، کهنوج و سیرجان می باشند.

موسوی قوام در ادامه بیان داشت از ابتدای سال جاری تا کنون ستاد استان موفق به آزادی تعداد135 مددجوی جرائم غیر عمد از سطح زندانهای استان گردیده است اما متاسفانه آمار ورودی زندانیان غیر عمد نتنها رو به کاهش نبوده بلکه افزایش داشته ایم خصوصا ً در نوع جرم محکومین به پرداخت مهریه و نفقه و بعد از آن محکومین مالی . ستاددیه به تنهایی قادر به کاهش جمعیت کیفری زندانها و عدم وقوع جرم در جرائم غیر عمد نیست بلکه نیاز به همکاری دولت ، نهاده ، ارگانها و موسسات اهم از دولتی و خصوصی می باشد .

وی در پایان گفت در حال حاضر تعداد 280 مددجوی جرائم غیر عمد در سطح زندانهای استان تحمل حبس می نمایند که برای آزادی آنان بیش از 80 میلیارد ریال نیاز است.