کمک 2 میلیارد ریالی صنایع ملی مس ایران به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد استان

سید حجت الله موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه شعبه استان گفت : شرکت صنایع ملی مس ایران مبلغ 2 میلیارد ریال را جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد استان کمک نمود.

موسوی قوام اظهار داشت : در 16 جشن گلریزان برگراز شده در سطح استان در سال 95 ادارات ، نهادها ، ارگانها و خیرین حدود 17 میلیارد ریال را تعهد نمودند که شرکت صنایع ملی مس ایران بالاترین واریز را به حساب ستاد دیه استان داشته است .

وی بیان داشت با کمک شرکت صنایع مس ایران زمینه آزادی 25 مددجوی جرائم غیر عمد فراهم گردید .

موسوی قوام در ادامه گفت : در حال حاضر تعداد 184 مددجوی جرائم غیر عمد در سطح زندانهای استان تحمل حبس می نمایند که بالاترین موجودی  مربوط به محکومین مهریه  می باشد که برای آزادی کل مددجویان غیر عمد استان بیش از 90 میلیارد ریال  نیاز می باشد .

مدیر عامل ستاد دیه استان افزود : با تلاش و همکاری نمایندگان و مددکاران ستاد دیه در سطح زندانهای استان در نوع جرم تعداد محکومین به پرداخت دیه پائین تر از جرائم غیر عمد دیگر در استان می باشد و این نشان از فرهنگ سازی در سطح جامعه است . فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی برای سرنشینان خودرو  و یا تعهد رانندگان به استفاده از بیمه نامه شخص ثالث باعث کاهش تصادفات رانندگی گردیده است البته لازم بذکر است همچنان نیاز به یک فرهنگ فراگیر در سطح اجتماع می باشد .زیرا هنوزتعداد  رانندگان قانون شکن و قانون گریز زیاد است.