در آستانه سال نو زمینه آزادی20 مددجوی جرایم غیر عمد در کرمان فراهم گردید

سید حجت الله موسوی الله موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه استان گفت : در آستانه سال نو زمینه آزادی تعداد 20 مددجوی جرائم غیر عمد از سطح زندانهای استان فراهم گردید.

موسوی قوام بیان داشت : این تعداد زندانی با پرداخت مبلغ 2 میلیاردو 699 میلیون ریال از محل کمک های مردمی (ستاد دیه استان) و ستاد دیه کشور فراهم گردیده که مربوط به زندانهای کرمان ، بم ، جیرفت ،بافت، سیرجان، منوجان و کهنوج می باشند.

وی اظهار داشت : کل مبلغ بدهی این تعداد از مددجویان بیش از 17 میلیاردو 30 میلیون ریال بوده که با تلاش مددکاران و نمایندگان ستاد دیه در سطح زندانهای استان بیش از مبلغ 13میلیاردو 155 میلیون ریال از شکات پرونده ها تخفیف بدهی و رضایت اخذ گردیده است و مابقی مبلغ مبلغ تواتن پرداخت مددجویان می باشد.

موسوی قوام همچنین گفت : تمام تلاش ستاد دیه استان در روزهای پایانی سال 94 آزادی محکومین به پرداخت دیه می باشد زیرا نرخ دیه در جدید افزایش پیدا کرده و بعد از سال نو تمامی محکومین محبوس در حبس  دیشان براساس نرخ جدید محاسبه می گردد.

ایشان همچنین اعلام نمودند در حال حاضر تعداد 109 زندانی جرائم غیر عمد در سطح زندانهای استان تحمل حبس می نمایند که متاسفانه بالاترین آمار در نوع جرم مربوط به محکومین به پرداخت مهریه میباشد.همچنین برای آزادی کل زندانیان جرائم غیر عمد استان مبلغی بالغ بر 50 میلیارد ریال نیاز می باشد .