به مناسبت ایام الله دهه فجر و پیروزی انقلاب زمینه آزادی تعداد 21 مدجوی جرائم غیر عمد فراهم شد

سید حجت الله موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه شعبه استان کرمان گفت : به مناسبت ایام الله دهه فجر و سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب

اسلامی زمینه آزادی تعداد21 نفرمددجوی واجد الشرلیط جرائم غیر عمد با پرداخت مبلغ هفت میلیاردو پانصد میلیون ریال فراهم گردید.

وی گفت: کل مبلغ بدهی این مددجویان بیش از بیست و چهار میلیارد ریال بوده است که با تلاش مددکاران و نمایندگان ستاد دیه در زندانهای استان حدود سیزده میلیارد ریال گذشت و یا تخفیف بدهی از شکات گرفته شده ، همچنین مددجویان در پرداخت بدهی خود مشارکت نموده و مبلغ دومیلیاردو ششصد میلیون ریال از بدهی خود را تامین کردند لازم به ذکر است ازمبلغ پرداختی مذکور(پرداخت شده جهت آزادی زندانیان) سیصد و بیست میلیون ریال توسط خیرین و نیکوکاران استان ، مبلغ پنج میلیاردو هشتصد شصت میلیون ریال ستاد دیه مرکز و یک میلیاردو دویست هفتاد میلیون ریال از طریق تسهیلات قرض الحسنه دولتی فراهم گردیده است

ایشان همچنین افزود: از این تعداد 21 نفر مددجوی جرائم غیر عمد 13 نفر محکوم به پرداخت دیه و 7 نفر محکومین مالی هستند که مربوط به شهرستانهای کرمان ، بافت ، جیرفت ، بم و رفسنجان می باشند.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر تعداد 220 مددجوی جرائم غیر عمد در سطح زندانهای استان تحمل حبس می نمایند که برای آزادی آنان حدود شصت میلیارد ریال نیاز است.