آزادی 2226 زندانی جرئم غیر عمد از ابتدای تاسیس ستاد دیه استان

سید حجت الله موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه استان خبراز آزادی 2226 زندانی جرائم

غیرعمد از سطح زندانهای استان را داد.

موسوی قوام در نشست مشترک مسوولان قضایی، اجرایی و نظامی استان کرمان با حضور مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی کشور افزود: با تلاش نمایندگان و مددکاران ستاد دیه در سطح زندانهای استان در 14 سال گذشته موفق به آزادی تعداد 2226 مددجوی جرائم غیر عمد با پرداخت مبلغ   288/976/000/000 ریال شدیم.

وی همچنین افزود :از این تعداد مددجوی آزاد شده 581 نفر بدون پرداخت هیچ گونه وجهی با اخذ رضایت کامل از زندان آزاد شدند .همچنین تعداد 629 نفر از شکات پرونده ها  بیش از مبلغ 863/000/000/000 ریال را گذشت نمودند.لازم به ذکر است تعداد428 نفر مددجویان بیش از مبلغ 109/000/000/000 ریال از بدهی خود را تامین نموده اند.

وی در ادامه خواستار این موضوع شد که تمامی دستگاه های اجرایی و قضایی موجود در جامعه با همکاری یکدیگر در امر پیشگیری از تصادفات پیش قدم شوند.

در پایان این نشست با اهداء لوح تقدیر از سوی مدیر عامل  صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور از مدیر عامل ستاد دیه استان تقدیر گردید.