اخذ تخفیف 294 میلیارد ریالی محکومین غیر عمد استان در دهه کرامت

سید حجت اله موسوی قوام مدیر نمایندگی ستاد دیه استان خبر از اخذ تخفیف 294 میلیارد ریالی محکومین غیر عمد استان را در دهه کرامت داد.

وی گفت : براساس مصوبه اعضاء هیات امناء ستاد دیه استان مقرر شد در دهه کرامت جلسات صلح و سازش در جهت ازادی محکومین غیر عمد استان در سطح زندانهای تابعه برگزار شود

موسوی بیان داشت : ضمن هماهنگی با مسئولین قضایی ، اعضاء هیات امنای ستاد دیه استان ، خیرین و شکات آنان 8 جلسه صلح و سازش در سطح استان در ایام دهه کرامت در شهرستانهای  کرمان ، بم ، سیرجان ، جیرفت ، رفسنجان ، بافت ، کهنوج و رزند  برگزار گردید.

وی افزود :  تعداد 169 نفر مددجوی غیر عمد و شکات آنان  در این جلسات حضور داشته که کل مبلغ بدهیشان  435میلیاردو 550 میلیون ریال و تعداد 2221 سکه طلا بوده در نهایت ستاد دیه استان موفق به اخذ 294 میلیاردریال و 578 سکه طلا شده است در واقع حدود 68 درصد اخذ رضایت نسبت به کل مبلغ بدهی این تعداد از مددجویان داشته ایم .  

وی در پایان افزود در حال حاضر حدود 220 مددجوی غیر عمد در سطح زندانهای استان تحمل حبس می نمایند که برای آزادی آنان بیش از 75 میلیارد ریال نیاز است .