آزادی 35 زندانی جرائم غیرعمد از ابتدای سال جاری

سید حجت الله موسوی قوام مدیر نمایندگی ستاد دیه استان از آزادی 35 زندان جرائم غیر عمد از ابتدای سال جاری در سطح زندانهای استان خبر داد.موسوی گفت : از تعداد زندانیان آزاد شده 21 نفرتوسط ستاد دیه استان از محل کمک های خیرین و مردمی با پرداخت مبلغ 1 میلیاردو 993 میلیون ریال 

، تعداد 3 نفر از محل کمک های ستاد دیه کشور با پرداخت مبلغ 1 میلیاردو 623 میلیون ریال ، تعداد 1 نفر از محل اعتبارات قرض الحسنه دولتی ، تعداد 4 نفر از محل صندوق مستقل تامین خسارتهای بدنی و تعداد 5 نفر بدون پرداخت هیچ گونه وجهی از زندان آزاد شده اند.

وی بیان داشت : یکی از مهمترین فعالیت های ستاد دیه مذاکره با شکات پرونده ها می باشد که در طول 3 ماهه ابتدایی سال جاری با 34 نفر از شکات پرونده مددجویان غیر عمد مذاکره گردیده که در نهایت بیش از مبلغ 63 میلیاردو 578 میلیون ریال اخذ رضایت و تخفیف گرفته شده است .

موسوی اظهار داشت : با برنامه ریزی های صورت گرفته توسط اعضاء هیات امناء ستاد دیه استان سعی شده است زندانیانی که مدت حبس آنان نسبت به دیگر مددجویان غیرعمد بیشتر است در اولویت آزاد سازی توسط ستاد دیه استان باشند .

وی در ادامه گفت : خوشبختانه در استان کرمان زندانی قدیمی وجود ندارد و تقریبا 90 درصد زندانیان غیر عمد استان ورودی سال های 95 و 96 می باشند و این نشان دهنده تلاش نمایندگان و مددکاران ستاد دیه در سطح زندانهای استان است .

وی در پایان گفت در ماه مبارک رمضان سال 1396 بیش از18 جشن گلریزان در سطح استان برگزار گردید که خیرین و نیکوکارن حدود مبلغ 23 میلیاردو 387 میلیون ریال در جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد تعهد نمودند که حدود 25 درصد آن وصول گردیده است .