فراهم شدن زمینه آزادی 54 مددجوی جرائم غیر عمد استان

سید حجت اله موسوی قوام  مدیر نمایندگی ستاد دیه کرمان در جلسه هیات امناء ستاد دیه که صبح امروز برگزار شد  خبر از فراهم شدن زمینه آزادی تعداد 54 مددجوی جرائم غیر عمد زندانهای استان را با پرداخت مبلغ 24 میلیاردو 513 میلیون ریال را داد.

وی گفت کل مبلغ بدهی این تعداد از مددجویان جرائم غیر عمد استان بیش از 271 میلیاردو 404 میلیون ریال بوده که با تلاش نمایندگان و مددکاران ستاد دیه در سطح زندانهای استان و همچنین برگزاری جلسات صلح و سازش در ایام دهه کرامت در سطح شهرستانهای استان بیش از 238 میلیاردو 80 میلیون  ریال از شکات تخفیف اخذ گردیده است.

موسوی قوام بیان داشت : این تعداد از مددجویان که زمینه آزادیشان فراهم شده است مربوط به تمامی زندانهای استان می باشند که 2 نفر محکوم به پرداخت دیه در حوادث رانندگی ، 21 نفر محکومین مالی و مابقی محکومین به پرداخت مهریه و نفقه می باشند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان افزود: انشااله با آزاد شدن این تعداد از محکومین غیر عمد استان آمار محکومین غیر عمد استان کم می شود و تقریبا زندانی قدیمی نخواهیم داشت .