آزادی 6 زندانی جرائم غیر عمد با پرداخت مبلغ دو میلیاردو 10 میلیون ریال

مدیر عامل ستاد دیه استان از آزادی 6 زندانی جرائم غیر عمد با پرداخت مبلغ 2/010/000/000 ریال خبر داد .

سید حجت الله موسوی قوام گفت : از این تعداد زندانی جرائم غیر عمد 3 نفر محکوم به پرداخت دیه ، 2 نفر محکوم به پرداخت مهریه و 1 نفر بدهکار مالی بوده که مربوط به زندانهای شهر ستان کرمان و منوجان می باشند.

وی همچنین در ادامه خبر از برگزاری جشن گلریزان مر کز استان در نیمه دوم مهر ماه سال جاری خبر داد.

موسوی قوام افزود : در حال حاضر تعداد 172 زندانی جرائم غیر عمد در زندانهای استان تحمل حبس می نمایند که چشم امید به دست خیرین و نیکوکاران محترم دیار کریمان دارند که برای آزادی آنان مبلغ 40/000/000/000 ریال نیاز است.