آزادی 6 مددجوی جرائم غیر عمد به مناسبت نیمه شعبان

سید حجت الله موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه استان گفت : زمینه آزادی شش مددجوی جرائم غیر عمد از سطح زندانهای استان با پرداخت مبلغ 2میلیاردو 240 میلیون ریال فراهم گردید.

موسوی قوام بیان داشت : کل مبلغ بدهی این 6 مددجوبیش از 5 میلیاردو 590 میلیون ریال می باشد که با تلاش و همکاری نمایندگان ستاد دیه مبلغ 1 میلیاردو 425 میلیون ریال از شکات تخفیف بدهی و رضایت

اخذو همچنین خود مددجویان مبلغ 106 میلیون ریال از بدهی خود را تامین نموده و در نهایت با پرداخت مبلغ 2 میلیاردو 240 میلیون ریال توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی و ستاد دیه استان از زندان آزاد می شوند.

وی در ادامه گفت : از این تعداد  6 مددجوی جرائم غیر عمد 4 نفر محکوم به پرداخت دیه و 2 نفر محکوم به پرداخت مهریه می باشند که مربوط به زندانهای کرمان و جیرفت می باشد.

موسوی قوام در پایان یادآور شد که هدف ستاد دیه اول پیشگیری از وقوع جرم و عدم ورود زندانیان جرائم غیر عمد به زندان می باشد که نیاز به یک فرهنگ سازی گسترده در سطح کشور با همکاری همه اقشار جامعه می باشد .