آزادی 7 زندانی جرائم غیر عمد به مناسبت هفتم تیر ماه همزمان با هفته قوه قضائیه

سید حجت اله موسوی قوام مدیر نمایندگی ستاد دیه استان خبر از آزادی 7 زندانی جرائم غیرعمد به مناسبت هفته قوه قضائیه وسالروز شهدای هفتم تیر ماه را داد.

وی گفت : این تعداد از زندانیان با پرداخت مبلغ 508 میلیون ریال از زندانهای کرمان ، بم و منوجان آزاد شدند .

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان بیان دادشت  : کل مبلغ بدهی این تعداد از مددجویان غیر عمد بیش از 4 میلیاردو 177 میلیون ریال بوده که شکات پرونده ها مبلغ 3 میلیاردو 439 میلیون ریال از بدهی خود را گذشت نموده . همچنین مابقی مبلغ باقی مانده توسط مددجویان و خانواده آنان تامین  که در نهایت منجر به آزادی آنان گردید .

موسوی قوام در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی بیان  داشت :نخستین پایه گذار و معمار دستگاه قضایی انقلاب، شهید مظلوم آیت اللّه دکتر بهشتی است. شهیدی که با وجود مدت زمان محدودی که عهده دار سامان بخشی و ایجاد تشکیلات نوین قضایی بود، تأثیر مهمی بر سمت و سو و جهت گیری آن داشت و می توان گفت پایه های آغازین قوه قضاییه با اندیشه های او بنیان نهاده شد.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان در پایان گفت : در حال حاضر تعداد 398 مددجوی جرائم غیر عمد در سطح زندانهای استان تحمل حبس می نمایند که از نظر نوع جرم در جرائم غیر عمد متاسفانه بالاترین آمار مربوط به مددجویان مهریه و نفقه با تعداد 221 نفر و کمترین مربوط به محکومین به پرداخت دیه در حوادث رانندگی با 9 نفر مددجو می باشد که برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد استان بیش از 10 میلیارد تومان نیاز است .