آزادی 8 زندانی جرائم غیر عمد توسط خیر کرمانی

خیر کرمانی در آستانه ولادت حضرت امام موسی کاظم (ع) با پرداخت مبلغ 350/000/000 ریال زمینه آزادی 8 زندانی جرائم غیر عمد زندانهای استان را فراهم نمود.

این خیر ضمن مراجعه به ستاد دیه استان و دیدار با مدیر عامل ستاد دیه در جریان کمک رسانی این ستاد به مددجویان جرائم غیر عمد قرار گرفت و ضمن تشکر از اقدامات ارزنده ستاد دیه در زمینه برگزاری جشن گلریزان و شناسایی خیرین گمنام استان و همچنین در جهت پیشگیری و اطلاع رسانی قول مساعد دادند.

میزان بدهی این تعداد زندانی بیش از شش میلیاردو هشتصد و شصت و سه میلیون ریال بوده که با تلاش نمایندگان ستاد دیه در سطح زندانهای استان مبلغ چهار میلیاردو و نهصد و دو میلیون ریال از شکات تخفیف بدهی و رضایت اخذ گردیده، همچنین تعداد 3 نفر از این مددجویان با پرداخت مبلغ یک میلیاردو چهارصد شصت و چهار میلیون ریال بخشی از بدهی خود را تامین نموده اند.

لازم به ذکر است به مناسبت ولادت حضرت امام موسی کاظم (ع) زمینه آزادی تعداد 11 مددجوی جرائم غیر عمد با پرداخت مبلغ 946/000/000 ریال فراهم گردید .از این تعداد9 نفر با کمک ستاد دیه استان و 2 نفر با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه دولتی از زندان آزاد می شوند.کل مبلغ بدهی این 11 مددجوی جرائم غیر عمد 10/583/000/000 ریال بوده که تعداد 6 نفر مروبط به زندان کرمان ، 2نفر زندان کهنوج ، 2 نفر زندان بم و 1 نفر مربوط به زندان بافت می باشد./