آزادی 9 زندانی جرائم غیر عمد به مناسبت ایام دهه فجر

مدیر عامل ستاد دیه استان : از آزادی 9 زندانی جرائم غیر عمد در ایام دهه فجر خبر داد.

موسوی قوام گفت : این 9 نفر با پرداخت مبلغ 2/900/000/000 ریال از زندان آزاد گردیده اند.

وی با بیان اینکه از این 9 نفر تعداد 4 نفر محکومین به پرداخت دیه ، 3نفر محکوم به پرداخت بدهی مالی و 2 نفر محکوم به پرداخت مهریه از زندانهای کرمان ، رفسنجان،سیرجان و کهنوج می باشند.

مدیرعامل ستاد دیه استان در ادامه افزود : مبلغ 4/881/858/470 ریال توسط مددکاران ستاد دیه استان از شکات پرونده این 9 نفر اخذ رضایت و تخفیف بدهی گرفته شده است.

در پایان وی اظهار داشت تعداد 2 نفرا با پرداخت مبلغ 990/000/000 ریال کمک ستاد دیه مرکز،تعداد 3 نفر با پرداخت مبلغ  235/000/000 ریال کمک ستاد دیه استان و تعداد 4 نفر با پرداخت مبلغ 1/675/000/000 ریال اعتبارات قرض الحسنه از زندان آزاد و به آغوش گرم خانواده های خود بازگشتند.