آمار عملکرد و فعالیتهای ستاد دیه استان کرمان در سال 90

1-    تشکیل 7جلسه هیئت مدیره ستاد دیه استان با 52مصوبه .

2-    تشکیل 20کمیسیون تشخیص وام و مطرح شدن 327فقره پرونده  مددجویان واجد الشرایط .

3-     آزادی تعداد 331نفر مددجوی واجد الشرایط جرائم غیر عمدی جمعاً با پرداخت مبلغ 000/200/424/50ریال  به شرح ذیل اعلام می گردد.

4-    آزادی تعداد 128نفر باپرداخت مبلغ 4/777/200/000 ریال از محل کمکهای خیرین.

5-     آزادی تعداد4 نفر  با پرداخت مبلغ  1/687/500/000 ریال از محل اعتبارات صندوق مستقل تامین خسارتهای بدنی.

6-    آزادی تعداد 74نفر با پرداخت مبلغ 000/000/ 459/11ریال تسهیلات قرض الحسنه از محل اعتبارات بانک ملت وتجارت رفاه.

7-    آزادی تعداد54نفر با پرداخت مبلغ 28/535/500/000 ریال از محل کمکهای ویژه ستاد دیه کشور.

8-    آزادی تعداد 8 نفر با پرداخت مبلغ 000/000/465 ریال از محل اعتبارات وزارت دادگستری .

9-    پرداخت بانک تجارت 3/500/000/000 ریال بلاعوض ( به 23 نفر که تعداد در بالا محاسبه گردیده است)

10- آزادی تعداد 63 نفر با اخذ رضایت شاکی و بدون پرداخت وجه.

11- مذاکره با شکات179 نفر از مددجویان وتخفیف بدهی به مبلغ  252/223/394/110ریال.

12-توان پرداخت مددجو   151نفر با مبلغ 386/923/972/12ریال.