آخرین اخبار

اخبار

برگزاری آئین جشن گلریزان کرمان

اخبار

فعالین اقتصادی استان در مسیر آزادی زندانیان جرائم غیر عمد پای کار آمدند .

اخبار

کمک یک و نیم میلیارد ریالی مجتمع آموزشی دانشوران در جهت آزادی محکومین غیر عمد

اخبار

اهدا حلقه ازدواج در جهت آزادی محکومین غیر عمد استان

اخبار

با عیدی هایمان تصمیم گرفتیم زندانی جرائم غیر عمد از زندان آزاد کنیم

اخبار

به نیت سن سردار دلها در جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد مشارکت می نمایم

اخبار

اختصاص هزینه مراسم هفت و سالگرد در جهت آزادی محکومین غیر عمد

اخبار

کمک ۱۰ میلیاردریالی خیر کرمانی در جهت آزادی محکومین غیر عمد

اخبار

آزادی ۷۵ مددجوی واجد الشرایط غیر عمد به مناسبت سفر ریاست قوه قضائیه به استان کرمان

اخبار

اهداء مبلغ ۲ میلیارد ریال توسط مجتمع آموزشی مفید در جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد

شعار سال

روش های کمک‌رسانی

پیوند ها