رييس كل دادگستري استان

اولويت كمك هاي ستاد ديه براي آزادي مددجويان مرتبط با تصادفات است
رييس كل دادگستري استان كرمان گفت: اولويت پرداخت كمك هاي ستاد ديه به مددجويان جرايم غيرعمد مرتبط با تصادفات است.
حجت الاسلام ‘علي توكلي’ شبانگاه يكشنبه در جشن گلريزان مركز استان كرمان افزود: كمك به آزادي مددجويان جرايم غيرعمد براساس بررسي ها و شاخص هاي تعيين شده انجام مي شود.
رييس هيئت مديره ستاد ديه استان كرمان تاكيد كرد: اگر كمك هاي ستاد ديه بدون حساب و كتاب ارائه شود، ظلم به جامعه است.
وي اظهار داشت: از طرفي كمك هاي ستاد ديه نبايد موجب شود كه برخي افراد جامعه جرات اقدام كارهايي را پيدا كنند كه به واسطه اين اقدامات، به عنوان مددجويان جرايم غير عمد وارد زندان شوند.
وي در ادامه ضمن تقدير از خدمات و تلاش هاي انجام شده از سوي ستاد ديه استان و خيران، عنوان كرد: بر اساس آموزه هاي دين مبين اسلام، خداوند پاداش كارهاي خير انسان ها را هم در اين دنيا و هم در آخرت خواهد داد.
وي با اشاره به آثار وضعي اقدامات هر يك از افراد در زندگي گفت: هر كار خير يا بدي كه انجام دهيم آثار خوب يا بد آن در همين دنيا در زندگي خودمان خواهيم ديد.
حجت الاسلام توكلي تصريح كرد: نظام هستي براساس علل و معلول ها بنا شده و رفتارهاي مثبت يا منفي ما، علت برخي از خوشي ها و يا ناكامي هاي ما است.
وي يادآور شد: در كمك به زندانيان جرايم غيرعمد و نيازمند نيز هر كمكي هرچند كم، ضمن رفع مشكل مددجويان جرايم غير عمد، موجب خير در زندگي خيران نيز مي شود.
 وي در ادامه با اشاره به فرموده اي از امام رضا (ع) افزود: براساس اين فرموده، مومن، بايد سه خصلت را از خداوند، پيامبر اكرم (ص) و از ولي خدا بياموزد كه اين خصلتها به ترتيب عيب پوشي، مدارا با مردم و صبر در سختي ها و مشكلات است