برگزاری جشن گلریزان شهر کرمان همزمان با ولادت امام رضا (ع)

موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه استان کفت : جشن گلریزان شهر کرمان مورخه 17/7/1390 همزمان با ولادت با سعادت هشتمین پیشوای شیعیان امام رضا (ع) برگزار خواهد شد .
وی افزود : جشن گلریزان امسال بصورت عمومی برگزار خواهد شد و از تمام اقشار جامعه دعوت بعمل می آید که با حضور گرم خود در باشکوه برگزار شدن آن سهیم باشند.
در ادامه وی افزود : در حال حاضر تعداد 205 نفرمددجوی  واجد الشرایط جرائم غیر عمد  در زندانهای استان تحمل حبس مینمایند که از این تعداد 29 نفر محکوم به پرداخت دیه ، 64 نفر بدهکار مالی ، 112  نفر محکوم به پرداخت مهریه ونفقه میباشند .