فراهم نمودن آزادی مددجویان بدهکار دیه هدف اصلی ستاد دیه است

موسوی قوام در جمع مددجویان زندان جیرفت گفت: فراهم نمودن آزادی مددجویان بدهکار دیه هدف اصلی ستاد دیه است
 سید حجت اله موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه استان در معیت رئیس اداره زندان جیرفت و جمعی از کارکنان از قسمتهای مختلف زندان جیرفت بازدید نمودند سپس در جمع مددجویان حضور یافتند.
وی در جمع مددجویان ضمن تشریح برنامه های ستاد دیه استان گفت : فراهم نمودن آزادی مددجویان بدهکار دیه هدف اصلی ستاد دیه است
وی افزود :با کمکهای خیرین و تلاشهای ستاد دیه اکثر مددجویان بدهکار دیه از زندان آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشتند
مدیر عامل ستاد دیه از آزادی تمامی مددجویان بدهکار دیه در آینده ای نزدیک خبر داد
موسوی قوام در پایان از زحمات رئیس زندان جیرفت و مددکاران در خصوص اخذ رضایت از شکات مددجویان و پیگیری مشکلات آنان تقدیر و تشکر کرد