برگزاری مراسم جشن گلریزان

مراسم جشن گلریزان جهت آزادسازی زندانیان نیازمند روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه سال جاری و با حضور مدیر عامل ستاد دیه کشور و استان برگزار می گردد.