چهار حادثه رانندگي در زنجان پنج مجروح بجا گذاشت

روز گذشته در استان زنجان چهار حادثه رانندگي به وقوع پيوست كه در اثر اين حوادث پنج نفر مجروح شدند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس ، رئيس پليس راه فرماندهي انتظامي استان زنجان با اعلام خبر فوق گفت : اين حوادث به علت عدم توجه به جلو ، انحراف به چپ ، خستگي و خوب آلودگي رانندگان اين خودرو ها اتفاق افتاد.
سرهنگ ” رشتياني ” افزود : اين حوادث در محورهاي ” قيدار – همدان ، زنجان – ميانه ” ، زنجان – تبريز “و در حوال شهرستان ” ماهنشان ” رخ داد.
رئيس پليس راه فرماندهي انتظامي استان زنجان در توضيح برخي از اين حوادث گفت : در كيلومتر ۹ محور ” قيدار – همدان ” يك دستگاه سواري دوو به رانندگي ” محمد – رشيدي ” به علت انحراف به چپ با يك دستگاه كاميون برخورد كه در نتيجه اين حادثه يكي از سرنشينان سواري دوو مجروح شد.
در حادثه ديگري در كيلومتر ۱۹ محور ” زنجان – ميانه يك دستگاه سواري پيكان به رانندگي ” غلامرضا – بيات ” با يك دستگاه پرايد به رانندگي” تراب – رحيمي ” برخورد كه در اين حادثه يكي از سرنشينان سواري پرايد مجروح ، كه به بيمارستان منتقل شد.
همچنين در كيلومتر ۷4 اتوبان ” زنجان – تبريز يك دستگاه كاميون به راننگي ” احمد- روزبهاني “با يك دستگاه پژو آردي به رانندگي ” ناصر – عبادي ” برخورد كه در نتيجه اين حادثه نيز راننده و يكي از سرنشينان پژو آردي مجروح شدند.