بعد از ایمان به خداوند محبوب ترین کار گره گشایی خلق است

حجه الاسلام نقویان در مراسم جشن گلریزان شهر کرمان گفت : در مجموع آیات و روایات دین اسلام بعد از ایمان به خدا و انجام فرایض، هیچ امری در پیش خداوند محبوب تر از گره گشایی از کار خلق نیست.
حجت الاسلام ناصر نقویان بعنوان سخنران مراسم گلریزان افزود: از خداوند می خواهیم قبل از دست باز، دل باز به ما عنایت فرماید.
وی بر لزوم کمک به محرومان و افراد نیازمند جامعه تاکید کرد و گفت:
 حقی برای این افراد در دارایی هریک از ما تعیین شده است و باید به آنان کمک کرد.
وی اظهار داشت: کمک به دیگران نیز باید همراه با تدبیر باشد.
حجت الاسلام نقویان بر ضرورت فرهنگ سازی در این زمینه تاکید کرد و گفت: رسانه ها بویژه صدا و سیما در این بخش نقش مهمی دارند.