استاندار: پيشگيري از ورود مددجويان جرايم غيرعمد به زندان ضروري است

استاندار كرمان با تاكيد بر ضرورت پيشگيري از ورود مددجويان جرايم غيرعمد به زندان ها، گفت: اين اقدام بايد با فرهنگ سازي و ارايه آموزش هاي لازم به اقشار مختلف جامعه انجام شود.
‘اسماعيل نجار افزود: تلاش هاي انجام شده در ستاد ديه استان به منظور ايجاد زمينه آزادي زندانيان جرايم غيرعمد شايسته تقدير است.
وي با اشاره به اين مطلب كه ايجاد زمينه آزادي زندانيان جرايم غيرعمد و نيازمند قابل اهميت است، در عين حال اضافه كرد: اما اصل مهمتر پيشگيري از ورود اين افراد به زندانها است.
استاندار كرمان در ادامه با اشاره به كاهش آمار وقوع تصادفات در استان گفت: اين اقدام با همكاري تمامي دست اندركاران مربوطه انجام شده است.
وي ادامه داد: با توجه هر چه بيشتر به قوانين راهنمايي و رانندگي ضمن كاهش تصادفات، از ورود مددجويان جرائم غيرعمد مربوط به تصادفات به زندان ها نيز كاسته مي شود