در ششمین جلسه هیئت مدیره ستاد دیه استان

 در ششمین جلسه هیئت مدیره ستاد دیه استان رئيس كل دادگستري ورئیس هیئت مدیره ستاد دیه استان  بر ارتباط مستمر ستاد ديه با خيرين تاكيد كرد.
رئيس كل دادگستري استان كرمان ضمن تقدير از ارتباط خيرين استان با ستاد ديه گفت: ستاد ديه به منظور انجام برنامه و اهداف خيرخواهانه بايد با خيرين ارتباط مستمر داشته باشد.
حجت الاسلام ‘علي توكلي’ روز دوشنبه در جلسه هيات مديره ستاد ديه استان كرمان افزود: ايجاد منابع درآمد زا براي ستاد ديه نيز از ديگر مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي بر اطلاع رساني خدمات انجام شده تاكيد كرد و ادامه داد: مديران كرماني به دليل روحيه تواضع خود نسبت انعكاس خدمات خود اقدام نمي كنند.
ایشان افزودند : به رسانه ها و مديران كرماني ايمان دارم و بايد با اعمال مديريت صحيح خوراك رسانه ها را تامين كرد.
 

وي با اشاره به تلاش ستاد ديه تصريح كرد: افرادي كه توسط اين ستاد زمينه آزادي آنها فراهم مي شود نيز بايد در ابتدا از خدا و سپس از بندگاني كه چنين امكانات را براي آزادي آنها فراهم مي كنند، سپاسگذار باشند.
وي بيان كرد: اگر خدمات ستاد ديه نبود، افراد بايد مدتها در زندان مي ماندند.
 
وي تاكيد كرد: رسانه ها در تقويت روحيه تشكر و سپاسگذاري نقش مهمي را بر عهده دارند زيرا اگر رسانه ها تقدير مردم از خدمات انجام شده را منعكس كنند، اين روحيه در جامعه گسترده تر مي شود.
مديرعامل ستاد ديه استان كرمان نيز در اين نشست گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون زمينه آزادي 333 نفر با صرف دو ميليارد و 100 ميليون تومان اعتبار فراهم شده است.
سيد ‘حجت موسوي قوام’ ادامه داد: از مجموع زندانيان جرايم غير عمد آزاد شده از زندان هاي استان كرمان 28 نفر با استفاده از اعتبارات دولتي به صورت دريافت وام، 91 نفر با استفاده از كمك هاي خيرين در قالب جشن هاي گلريزان، 41 نفر از طريق صندوق تامين خسارت ها و 173 نفر نيز با جلب رضايت شاكي و بدون پرداخت هرگونه وجهي آزاد شده اند.
وي تصريح كرد: از ابتداي سال جاري تاكنون پنج جلسه هيات مديره ستاد ديه برگزار شده كه اين جلسات در مجموع 53 مصوبه داشته كه 90 درصد اين مصوبات اجرايي شده است.
موسوي قوام ادامه داد: با برگزاري هشت كميسيون تشخيص وام 168 فقره پرونده مطرح شده است.
وي اعتبارات دولتي اختصاص يافته به ستاد ديه استان كرمان در سال جاري را يك ميليارد و 370 ميليون تومان دانست.
مديرعامل ستاد ديه استان كرمان با اشاره به برگزاري جشن گلريزان در هفت شهرستان استان كرمان گفت: در سال جاري در 19 شهرستان استان جشن گلريزان برگزار خواهد شد.
وي يادآور شد: در حال حاضر 189 مددجوي جرايم غيرعمد واجد شرايط در زندانهاي استان كرمان حضور دارند.
وي تصريح كرد: برگزاري مسابقه فوتبال بين دو تيم هنرمندان و تيم فوتبال صنعت مس كرمان به منظور اختصاص درآمد حاصل از آن براي آزادي زندانيان جرايم غيرعمد در دست پيگيري است.
بر پايه اين خبر، در اين جلسه مقرر شد كه شهرداري كرمان 500 تومان از هزينه پرداختي هر خودرويي كه براي مراجعه فني به مراكز مربوطه مراجعه مي كند را به حساب ستاد ديه واريز كند.
  در ادامه اين جلسه كميته برنامه ريزي برگزاري مسابقه فوتبال بين تيم هنرمندان با تيم صنعت مس كرمان نيز تشكيل شد.