کمک مالی بازیکنان صنعت مس

اهدای مبلغ یک میلیارد ریال توسط بازیکنان تیم فوتبال صنعت مس به ستاد دیه استان جهت کمک به آزادسازی زندانیان نیازمند استان