کمک 200 میلیون ریالی خیرین کوهبنانی در جشن گلریزان

جشن گلریزان شهرستان کوهبنان در مورخه 3/12/89 با حضور فرماندار ، دادستان ، رئیس زندان زرند ، مدیر عامل ستاد دیه استان و جمعی از خیرین سخاوتمند کوهبنانی برگزار گردید .
این جشن که در سالن نرجس این شهرستان برگزار گردید خیرین کوهبنانی مبلغ 200 میلیون ریال را برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد تعهد کردند .
در این مراسم بعد از ایراد سخنان آقای توکلی  فرماندار کوهبنان ، آقای موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه استان گزارشی از عملکرد ستاد دیه استان از ابتدای سال 89 ارائه نمودند .