حضور اعضائ ستاد دیه کشور در جمع مددجویان جرائم غیر عمد زندان مرکزی کرمان

در سال همت مضاعف و کار مضاعف و همچنین به منظور پیگیری مسائل و مشکلات مددجویان جرائم غیر عمد  کارشناسان ستاد دیه کشور در جمع مددجویان جرائم غیر عمد زندان مرکزی حضور یافتند.
ابتدا جناب آقای رحیمی مسئول آمار و رایانه ستاد دیه  کشور به ایراد سخنرانی پرداخت و بیان داشت با تلاش و پشتکار ستاد دیه استان ، مسئولین زندان، کمک خیرین  و اعتبارات دولتی  الحمدالله توانسته ایم عده زیا دی از مددجویان آبرومند و نیازمند جرائم غیر عمد که به صورت نا خواسته وارد زندان شده اند را آزاد و زمینه بازگشت شرافتمندانه آنها را به آغوش گرم خانوادهایشان فراهم نمائیم در ادامه جناب آقای رحیمی به بررسی مشکلات تمامی مددجویان پرداخته و افزود تاجایی که در توان ستاد دیه باشد و قوانین و مقررات اجازه دهد در راستای آزادی آنها تلاش خواهند نمود. در ادامه موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه کرمان به ارائه گزارشی از روند فعالیتهای این ستاد پرداخت و گفت جهت آزاد شدن مددجویان جرائم غیر عمدی دست نیاز را بسوی خیرین می گشایم.