آزادی 25 زندانی جرائم غیر عمد باقی مانده از سالهای گذشته تا پایان سال

مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان اعلام نمود: تا پایان سال زمینه آزادی 25 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد زندانهای استان که از سالهای قبل در زندان بسر می برند فراهم می گردد.
سید حجت الله موسوی قوام افزود : این زندانیان که تاریخ ورود آنها به زندان از سال 86 تا 88 می باشد تا پایان سال از زندان آزاد  و به آغوش گرم خانواده های خود باز می گردند .  همچنین ایشان افزودند برای آزادی این 25 نفر  مبلغ 10/000/000/000ریال نیاز است .