آزادی زندانی محکوم به پرداخت دیه بعد از گذشت ۷ سال

مسئول مددکاری ستاد دیه استان کرمان اعلام نمود : یک زندانی محکوم به پرداخت دیه (تصادف) پس از گذشت ۷ سال از زندان آزاد گردید.
خانم بهرامی افزود : این مددجو که از سال ۸۲به دلیل عدم توانایی پرداخت دیه  در زندان تحمل حبس می نمود سرانجام با پرداخت بدهی وی توسط ستاد دیه از زندان آزاد و به آغوش گرم خانواده خود بازگشت .