ستاد دیه استان کرمان جزء پنج ستاد دیه برتر کشوری

در بازدید کارشناسان ستاد دیه کشور از ستاد دیه استان که در روزهای سیزدهم تا پانزدهم دیماه 89 انجام پذیرفت عملکرد مالی و فرآیند آزاد سازی  ستاد دیه استان مورد بررسی قرار گرفت .
در این بازدید سه روزه علی رحیمی مسئول آمار رایانه ستاد دیه کشور و مجید سرحدی مسئول امور مالی این ستاد عملکرد ستاد دیه استان را از نظر جداول فرآیند آزاد سازی، آمار موجود  زندانیان جرائم غیر عمد از سالهای گذشته  و همچنین امور مالی مورد بررسی قرار دادند ودر پایان اعلام نمودند که ستاد دیه استان کرمان جزء 5 ستاد دیه برتر کشور می باشد