آزادی تعداد 14 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد در ماه مبارک رمضان

سید حجت الله موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان کفت :زمینه آزادی تعداد 14 نفر از مددجویان جرائم غیر عمد در زندانهای استان با پرداخت مبلغ 000/900/838/3 ریال فراهم گردید .
وی افزود : این مددجویان با همکاری ستاد دیه استان در ایام ماه مبارک رمضان از زندان آزاد و به آغوش گرم خانواده های خود بازگشتند .
 وی ادامه داد : از تعداد این 14 نفر مددجوی جرائم غیر عمد 8 نفر بدهکار دیه با مبلغ 000/000/466/3 ریال ، 4 نفر بدهکار مالی با مبلغ 000/000/320 ریال و 2 نفر محکوم به پرداخت مهریه و نفقه با مبلغ 000/900/52 ریال از زندان آزاد شدند.
موسوی قوام اظهار داشتند: همچنان تعداد افرادی که محکوم به پرداخت مهریه و نفقه میباشند 60 درصد آمار محکومین جرائم غیر عمد را در استان تشکیل میدهند و این باعث تاسف است که دلیل آن هم بالا بودن مهریه هایی میباشد که خانواده های طرفین بدون درنظر گرفتن عواقب آن تعیین و قبول مینمایند.