جشن گلریزان شهر بابک

با برگزاری جشن گلریزان در شهرستان شهر بابک ۱۱ زندانی جرائم غیر عمد این شهرستان تا ایام الله دهه مبارکه فجراز زندان آزاد می شوند .

 جشن گلریزان شهرستان شهربابک در مورخه ۲/۹/۸۹ در محل سالن فرمانداری  شهرستان شهربابک با حضور مسئولین این شهرستان و مدیر عامل محترم ستاد دیه استان برگزار گردید.
مديرعامل ستاد ديه استان کرمان گفت: آزادي زندانيان بر سه اولويت تقسيم‌بندي شده و براساس آن‌ اقدام مي شود.

همچنین”موسوي قوام” اظهار داشت: اولويت اولي که ما براي آزادي زندانيان در نظر گرفته‌ايم،‌زندانيان بدهکار ديه است که همان تصادفات غيرعمد به حساب مي‌آيند ، اولويت دوم درخصوص بدهکاران مالي میباشند که به علت عدم توان پرداخت بدهی خود در زندان بسر میبرند و  اولويت سوم محکومین بدهکار نفقه و مهريه هستند.  وی ادامه داد با برگزاری جشن های گلریزان در شهرستان های استان زمینه آزادی ۱۸۵ نفراز محکومین جرائم غیر عمد زندانهای استان فراهم می شود.

در این جشن مبلغ  ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ریال تعهد صورت گرفته که از این مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ریال را خیرین شهرستان و مبلغ  ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال را مدیر عامل محترم شرکت         مس فلز رنگی تعهد نمودند، که انشاالله زمینه آزادی ۱۱ نفر از محکومین جرائم غیر عمد این شهرستان را تا ایام الله دهه مبارک فجر فراهم می نماید.