معلوليت‌هاي سوانح رانندگي بالاتر از استانداردهاي جهاني است

فارس: ايرج عبدالهي، آمار بيماران مبتلا به ضايعات نخاعي در كشور ما فراتر از آمارها و استانداردهاي جهاني است
 ايرج عبدالهي از سوانح رانندگي و حوادث كار به عنوان مهمترين علل ايجاد ضايعات نخاعي در حال حاضر در كشور ياد كرد و افزود: عدم وجود سيستم‌هاي محافظتي و ايمني در اتومبيلها و استاندارد نبودن اغلب جاده‌هاي كشور در كنار عدم رعايت قانون، عامل اصلي ايجاد سوانح و تصادفات رانندگي است كه منجر به ضايعات نخاعي مي‌گردد.
دبير دومين سمينار تخصصي ضايعات نخاعي گفت: بهترين راهكار در جهت پيشگيري از ايجاد چنين آسيب‌هاي عبارت است از اجباري كردن استفاده از امكانات و تجهيزات ايمني در وسايل نقليه، استانداردسازي ساخت و نگهداري جاده‌ها و رعايت كامل نكات ايمني در كارگاه‌ها و مراكز صنعتي است.
وي زخم بستر را يكي از معضلات جدي و پر هزينه در بيماران مبتلا به ضايعات نخاعي ذكر كرد و افزود: متأسفانه حمايت‌هاي كافي از طرف سازمان‌هاي بيمه‌گر در اين زمينه صورت نمي‌گيرد و سازمان بهزيستي نيز به تنهايي قادر به برطرف كردن نيازهاي اين بيماران نيست و اين در حالي است كه درمان اين بيماران بسيار هزينه است و يك تيم درماني متشكل از پزشك، پرستار، فيزيوتراپيست، كار درمانگر و ساير حرفه‌هاي مرتبط در كنار استفاده از تجهيزات خاص و گران براي درمان اين بيماران مورد نياز است.
عبدالهي از مراقبت‌هاي بهداشتي، توانبخشي و مسئله اشتغال به عنوان مهمترين نيازهاي اين گروه از بيماران نام برد و اظهار اميدواري كرد با برگزاري دومين سمينار تخصصي ضايعات نخاعي كه از تاريخ 19 تا 21 آبان ماه جاري در تالار اجتماعات دانشگاه علوم بهزيستي برگزار مي‌‌شود، در كنار ارائه آخرين تحقيقات متخصصين بتوان حركتي در جهت جلب توجه هر جه بيشتر مسئولان و مؤسسات حمايتي ذيربط به اين دست از معلولان و بيماران ايجاد گشته و شاهد تسريع در روند بهبودي و برگشت به زندگي طبيعي براي آنها باشيم.