جوانان، ۳۰ درصد قربانيان تصادفات

ايسنا: معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني گفت: در نيمه اول سال جاري12 هزار و 812 تن در تصادفات رانندگي كشته شده‌اند كه اين تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.3 درصد افزايش يافته است.
دكتر عبدالرزاق برزگر افزود: بيشترين افزايش در كشته‌هاي ناشي از حوادث رانندگي در شش ماه اول امسال در ماه فروردين با 10.2 درصد و شهريور با 8.9 درصد گزارش شده است.
وي با بيان اينكه بيشترين تلفات ناشي از حوادث رانندگي در استانهاي لرستان با 41.1 درصد و مركزي با 39.4 درصد رخ داده است گفت: بيشترين كاهش مربوط به استانهاي ايلام با 42.7 درصد و قزوين با 13.3 درصد بوده است.

تهران بيشترين و ايلام كمترين كشته تصادفات را داشتند
78 درصد قربانيان تصادفات را مردان تشكيل مي‌دهند

برزگر تصريح كرد: 61.6 درصد كشته‌هاي تصادفات مربوط به جاده‌هاي برون شهري، 27.8 درصد در جاده‌هاي درون شهري و 10 درصد در جاده‌هاي روستايي بوده و محل تصادف 7 درصد موارد نيز نا معلوم گزارش شده است.
به گفته وي استانهاي تهران با يکهزار و 193 تن و خراسان رضوي با يکهزار و 79 تن كشته بيشترين و استانهاي ايلام با 82 تن و كهگيلويه و بويراحمد با 106 تن، كمترين تعداد كشته‌هاي ناشي ازحوادث رانندگي را در نيمه اول سال جاري داشته‌اند.
معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني در ادامه اظهار داشت: بررسي‌هاي گروه آمار سازمان نشان مي‌دهد 78.5 درصد از كشته‌هاي ناشي از تصادفات مرد و 21.5 درصد زن بوده‌اند.

جوانان، 30 درصد قربانيان تصادفات

وي افزود: در زمان وقوع تصادف 42.5 درصد از كشته‌شدگان حوادث رانندگي راننده وسيله نقليه، 21.4 درصد عابر پياده و 34.7 درصد سرنشين يا ترك وسيله نقليه بوده‌اند.
برزگر با اشاره به تقسيم‌بندي سني كشته‌هاي ناشي از حوادث رانندگي افزود: 8.1 درصد كشته‌هاي تصادفات 10 سال و كمتر، 5.5 درصد 17-11 سال،30 درصد 29-18 سال، 29.4 درصد 49-30 سال و 27 درصد 50 سال به بالا داشته‌اند.
وي در مورد نحوه وقوع تصادفات رانندگي گفت: 48.9 درصد از افراد متوفي بر اثر برخورد دو وسيله نقليه، 21.4 درصد در اثر برخورد وسيله نقليه به عابر و 21.4 درصد بر اثر واژگوني وسيله نقليه جان خود را از دست دادند.
معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشور تصريح كرد: خودرو مورد استفاده 35.6 درصد از افراد متوفي سواري، 26.9 درصد موتورسيكلت، 6.8 درصد وانت بار، 4.6 درصد كاميون، كاميونت و تريلي و 1.7 درصد اتوبوس و ميني بوس بوده است.
وي افزود: خودرو درگير با خودرو يا عابر پياده متوفي در 32.5 درصد موارد خودرو سواري، 18.5 درصد كاميون، كاميونت و تريلي، 8.2 درصد وانت بار، 8.5 درصد موتورسيكلت و 3.4 درصد اتوبوس و ميني‌بوس بوده است.
برزگر «ضربه به سر» را به عنوان بيشترين علت مرگ در تصادفات، 53.5 درصد مرگها را ناشي از اين علت دانست و خاطر نشان كرد: رعايت نكات ايمني از قبيل بستن كمربند ايمني و استفاده از كلاه براي راكبان موتورسيكلت مي‌تواند تا حد زيادي از بروز مرگ جلوگيري كند.
وي همچنين ساير علل فوت در تصادفات را شكستگي‌هاي متعدد با 26.7 درصد و خونريزي با 5.7 درصد عنوان كرد.
به گفته برزگر 49.8 درصد افراد در محل حادثه فوت كرده‌اند، 8.8 درصد حين انتقال به بيمارستان و 40.4 درصد افراد نيز در بيمارستان بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده‌اند.

افزايش 12 درصدي مراجعه مصدومان تصادف به مراكز پزشكي قانوني

وي در پايان يادآور شد: در شش‌ماهه اول امسال، 171 هزار و 872 مصدوم ناشي از تصادف نيز به مراكز پزشكي قانوني مراجعه كرده‌اند كه اين تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12.3 درصد افزايش يافته است.