برگزاری جشن گلریزان زرند

مسعود ایزدی  رئیس اداره زندان زرند با اعلام این خبر که جشن گلریزان شهرستان زرند در روز دوشنبه مورخه 25/11/89 به منظور کمک به آزادی زندانیان نیازمند و آبرومند جرائم غیر عمد در سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار می گردد.

ایشان در ادامه افزودند : در حال حاضر تعداد 15 نفر از محکومین جرائم غیر عمد  که شامل 10 نفر  مهریه ، 2 نفر بدهکار مالی ، 3 نفر نفقه با بدهی حدود 10  میلیارد ریال در زندان بسر میبرند .  
در ادامه ایشان فرمودند : انشااله با کمک خیرین نیکوکار به این امر خیر و خداپسندانه شاهد برگزاری جشن باشکوهی باشیم که زمینه آزادی این تعداد از محکومین غیر عمد فراهم گردد.