اهدا هزینه قربانی در جهت آزادی زندانیان غیرعمد

به وصیت همسرم عمل کردم

خیر رفسنجانی مبلغ ۱ میلیارد ریال هزینه قربانی و نذورات فوت همسرش را در جهت آزادی زندانیان غیر عمد زندان رفسنجان به ستاد دیه اهدا نمود .

خیر رفسنجانی آقای حسین مهدی زاده با حضور در اداره زندان رفسنجان ضمن بیان این موضوع که همسرم را به دلیل بیماری از دست دادم لذا با عنایت به سنت ، احادیث و عرف مسلمین باید در جهت رضای خداوند و شادی روح اموات دامی را ذبح نمود تصمیم گرفتم به وصیت آن مرحومه عمل و هزینه قربانی کردن را به یک امر خیر و خداپسندانه اختصاص دهم لذا با مشورت فرزندانم تصمیم گرفتیم این مبلغ را در جهت آزادی زندانیان غیرعمد به ستاد دیه اهدا نمایم . این خیر رفسنجانی در ادامه بیان داشت امیدوراریم با این اقدام روح همسرم در آرامش و باقی الحصالحاتی برای آن مرحومه و خانوادهام باشد . با اهدا این مبلغ زمینه آزادی ۴ زندانی جرائم غیر عمد رفسنجانی فراهم گردید.

دیدگاهتان را بنویسید