برگزاری آیین تجلیل از خیرین و دست اندر کاران برگزاری جشن های گلریزان

ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری و رئیس هیات امنای ستاد دیه کرمان در جلسه هیات امنا این ستاد از آئین تجلیل از خیرین و دست اندر کاران برگزاری جشن های گلریزان در آبان ماه سال جاری خبر داد.
رئیس هیات امنای ستاد دیه استان ضمن اشاره به این موضوع که خیرین بازوی توانمند ستاد دیه در جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد می باشند گفت: تجلیل از خیرین باید در دستور کار ستاد دیه قرار گیرد تا انگیزه ای برای دیگر خیرین و حتی عموم مردم باشد زیرا این امر خود یک نوع فرهنگ سازی در جهت آزادی محکومین جرائم غیر عمد می باشد .همچنین افرادی که خالصانه در جهت کمک به آزادی محکومین جرائم غیر عمد در برگزاری جشن های گلریزان در سطح استان فعالیت می نمایند و هیچ چشم داشتی به دست کسی ندارند.
ایشان در پایان بیان داشتند که کمیته های صلح و سازش باید فعالیت خود را در جهت تخفیف بدهی و گذشت رضایت مندانه از شکات پرونده محکومین غیر عمد بیشتر نمایند که شاهد آزادی تعداد بیشتری از محکومین جرایم غیر عمد در نیمه دوم سال باشیم زیرا این افراد بدون انجام بزه و ناخواسته گرفتار زندان شده اند

دیدگاهتان را بنویسید