کمک یک و نیم میلیارد ریالی مجتمع آموزشی دانشوران در جهت آزادی محکومین غیر عمد

در جهت فرهنگ سازی و کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد تلاش می نماییم.

خانم دانشور مدیر مجمتع آموزشی دانشوران با حضور در ستاد دیه مبلغ ۱ میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال را جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد به ستاد مردمی دیه کرمان اهدا نمود. این بانوی خیر کرمانی با بیان این موضوع هدف اصلی مجتمع آموزشی دانشوران در زمینه همکاری با ستاد مردمی دیه استان فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در بین تمامی اقشار جامعه با استفاده از تمامی ظرفیت های آموزشی خود بیان نمود اظهار داشت ابتدا تلاش کردیم با برنامه های کارشناسی شده در بین اولیاء و دانش آموزان با برگزاری کلاس های مربوطه و استفاده از کارشناسان اهل فن اطلاع رسانی در خصوص پیشگیری از عدم ورود محکومین به زندان و در نهایت جمع آوری کمک ها در جهت آزادی این محکومین را در دستور کار هیئت مدیره مجتمع با همکاری مربیان ، اولیاء و دانش آموزان قرار د هیم که خوشبختانه مبلغ فوق جمع آوری و به ستاد دیه اهدا گردید .

دیدگاهتان را بنویسید